– Jeg tror en høy bro gjennom Frivolldalen nå er skrinlagt

foto