Et forlatt bål kan ha ført til skogbrannen i Bråstadheia

foto