– Ser ikke på dette som hærverk, men som et uttrykk for et behov