Dømt til fengsel etter funn av narkotika, våpen og dynamitt

foto