Her kjører Espen inn i Ukraina for andre gang siden krigen startet