Ambulansemedarbeider smittet: Pasienter i Grimstad skal ikke være berørt

foto