Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

foto