I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 23,2 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 62,9 øre.

En strømprisen på 23 øre per kWh i snitt, er er den laveste prisen hittil i år.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 29,7 øre lavere enn onsdag og 80,03 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Sørvest-Norge for hele oktober endte på 23,2 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen torsdag på 62,9 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 1,0025 kroner lavere enn onsdag og 50,02 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 99,2 øre.

Minsteprisen blir på 0,07 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid. (NTB)