Fant to lovbrudd etter tilsyn: - Vi tar dette på stort alvor