Retten mener turnforeningen ikke kan lastes for ulykke