– Dette er det viktigste virkemiddelet for at kommunen skal utvikle en god helsetjeneste