Vurderer alternativ lokalisering for 162 arbeidsplasser