Vil beholde bunnfradraget på eiendomsskatten

foto