Her vil de kutte for å redde skolen og prioritere omsorg

foto