Jobber med ny saunaflåte på Groos, men møter motbør