Kommunen skal vurdere utleievirksomhet på det åpne markedet