Har jobbet ved samme bedrift i 50 år - gir seg ikke ennå

foto