Politiloggen: Branntilløp og biljakt på tyverimistenkte