Flere grimstadfolk søker på nyopprettet ombudsstilling