Stoppet mistenkelige varebiler – avdekket tyverier av klær

foto