Høyesterett sier nei til å slippe Fjære-siktet fri

foto