Ingeniøren selger brukte klær på sommermarked

foto