Styrelederen fikk alvorlig diagnose etter tannlegebesøk

foto