Tar høyde for flere korona-utfall i de neste månedene

foto