- Vi opplever at det er en del som føler skam

foto