Kommunen har tatt grep: Nå er disse lekeplassene oppgradert

foto