- Broen blir en transportetappe for biler og tungtrafikk som ikke skal til Grimstad

foto