– Barnehjemmet drives av en familie som tidligere hadde barn her på skolen

foto