– Folk kjører altfor fort gjennom boligfeltet

foto