Det var i 16-tiden onsdag 13. mars, at politiet rapporterte om en alvorlig trafikkulykke på E18 ved Bergemoen, rett utenfor Vinterhager Sørlandet sine lokaler. Et vogntog hadde kjørt inn i bakenden på en bil, som ble trøkket ut av veibanen. Så ble en varebil truffet på siden bak, av vogntoget.

– Pasienten (i den første bilen, red. anm.) er fraktet bort fra stedet i ambulanse, som vil møte redningshelikopter for videre transport til sykehus. Helsetilstanden er fremdeles uavklart, men den fremstår som alvorlig. Kriminalteknikere er på vei, fortalte operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane ved Agder politidistrikts operasjonssentral senere på ettermiddagen.

Rask hjelp

Varebilen som ble truffet, ble kjørt av en person med kjøretøyet fullt av medisinsk utstyr. Vedkommende har også høyere kompetanse på førstehjelp. En bil som var på vei vestover, snudde, og kjørte tilbake via fv. 420 da ulykken ble observert. Denne bilisten er tidligere ambulansesjåfør, og har mange års erfaring fra helsevesenet.

Flere ambulanser, lege, luftambulansens lege, politi, UP og brann ble alle dirigert til skadestedet. Føreren av personbilen skal ha vært bevisstløs da hjelpemannskapene kom fram, og han satt i tillegg fastklemt i bilen. Etter iherdig innsats fra helsepersonell og andre nødetater på stedet, ble pasienten frigjort. Vedkommende ble påført omfattende bruddskader.

Omfattende: Bilen som ble truffet, fikk store skader. Politiets operasjonssentral meldte raskt at det var snakk om en alvorlig ulykke. Foto: Baard Larsen

– Det er ikke foretatt formell avhør av de involverte. Men tilbakemeldingene så langt går på at trafikken plutselig gikk sakte, og stoppet opp. Så smalt det. Saken må uansett etterforskes videre, kunne etterforskningsleder ved Grimstad politistasjon, politioverbetjent Silje Therese Gundersen, fortelle dagen etter ulykken.

Mistet lappen

Det ble etter avtale med vakthavende politiadvokat, foretatt et midlertidig førerkortbeslag for vogntogførerens del. Mannen i 50-årene fra Vestlandet ville ikke godkjenne dette, og dermed måtte saken behandles av hans lokale tingrett.

Jurist: Det er politiadvokat Geir Magne Søfteland som er påtaleansvarlig i straffesaken. Her avbildet i en annen forbindelse. Foto: Arkiv/Baard Larsen

I en kjennelse fra 19. april, har retten landet på at førerkortet kan holdes beslaglagt i inntil seks måneder etter at ulykken fant sted. Det vil si fram til 13. august. Saken etterforskes fortsatt. Påtaleansvarlig politiadvokat i saken, Geir Magne Søfteland, sier de nærmer seg en avslutning.

– Det gjenstår å gå gjennom en rapport fra kriminalteknikere, etter deres undersøkelser på stedet. Og så kan det på bakgrunn av rapporten, være aktuelt med oppfølgingsavhør. Sjåføren er siktet for Vegtrafikklovens §3, som går på uaktsom kjøring, da det er snakk om påkjørsel bakfra. Siktede erkjenner uaktsomhet, men ikke at det ble førerkortbeslag. Jeg regner med at det tas en påtaleavgjørelse i slutten av måneden, sier Søfteland til GAT.

Skader: De tre involverte kjøretøyene fikk alle skader. Personbilen og lastebilen var de som fikk størst smell. Foto: Baard Larsen