De midlertidige tiltakene i sentrum blir beholdt

foto