Boligmarkedet må balanseres på en stram line

foto