Derfor vil ordføreren fortsatt ha fylkessammenslåing