«Underskudd og lovbrudd skyldes systematiske feil»