Håper nye koster kan gi kommunen bedre styring

foto