I 2008 lovet kommunen å innføre adferdsregler her. Det har fortsatt ikke skjedd

foto