Rådmannen vil kjøpe fastlegehjemmel for å sikre innbyggerne nok fastleger

foto