– Det er ikke utbyggers økonomi og private syn som skal styre utviklingen

foto