– Dette er flisespikkeri. Vi må behandle skikkelige saker