Mener Sorenskrivergården bør bli «Havets hus»

foto