Vil gå fra én bolig til 35-40 leiligheter på denne tomten

foto