Denne hendelsen gjorde størst inntrykk på ham i 2020

foto