Politiet i Agder: trafikkuhell og trær over veien

foto