Fem lokale søkere til en helt ny lederstilling i kommunen

foto