Skal orientere kontrollutvalget om alvorlig voldssak