– Mener det er bedre tilpasset enn det som stod der