Innsendt bidrag: Det nye navnet reflekterer at selskapets IOT- og dataløsninger er smarte og at fokus er på havet, med alle sine utfordringer, hvor Smart Ocean virkelig kan utgjøre en forskjell.

Samtidig med navneskiftet lanserer Smart Ocean neste generasjon av sin smartbøye, Smart Ocean Buoy Coastal Edition II, med avansert teknologi for sporing og overvåking av fiskeredskaper og digitalisering av fiskeri og havbruk. Den nye bøyen gir svært presis lokalisering ved hjelp av GPS og er designet for å tåle store påkjenninger.

– Vår teknologi bidrar til å spare fiskerne for store kostnader i form av tapte redskaper, redusert drivstoff og utslipp og hindrer i tillegg marin forsøpling. Den norske fiskeriindustrien er svært miljøbevisst, og har gjennom pilotprosjekter bidratt til å utvikle Smart Oceans teknologi. Vi vil bygge smarte løsninger for havet og alle de menneskene som lever av det, sier Tore Halvorsen, CEO i Smart Ocean, i en pressemelding fra selskapet.

Grimstadselskapet har fått kjente internasjonale teknologi-investorer til å finansiere satsingen. Investeringsselskapet Ocean Impact AB har tatt en lederrolle og European Innovation Council Fund har også kommet inn på eiersiden.

– Helsen til verdens hav er vår tids største utfordring, men også mulighet. Det er inspirerende at nordiske selskaper som Smart Ocean AS, med verdensledende teknologi, gründerledelse og et tungt engasjement innen marine næringer kan lede vei, sier Robin Ramm-Ericson, partner og grunnlegger i Ocean Impact AB, i den samme pressemeldingen.

I januar i år inngikk Smart Ocean en intensjonsavtale med den europeiske fiskeri-organisasjonen Europêche, som organiserer 80.000 fiskere innen EU, rundt 45.000 fiskebåter og 16 medlemsforeninger fra 10 europeiske land.

Målet med samarbeidet er å utforske nye måter å sikre bærekraftig fiske innen EU ved hjelp av Smart Oceans teknologi og systemer. Dette vil bidra til nye forretningsmuligheter for fiskere og fiskeriindustrien, gjøre det mulig å høste fisk av høyere kvalitet og samtidig fortsette å redusere påvirkningen av marine økosystemer. Smart Oceans teknologi for presisjonsfiske skaper nye forretningsmuligheter og åpner opp for sameksistens mellom fiskere og offshore-vindparker.