Omstridt tiltak: – Vi må føle at vi får noe igjen for de pengene