Sønnene opplevde å bli truet og skremt. Saken henlagt