Politiloggen: Slåsskamp så det singlet i tenner, og ruskjøring i sentrum